Πολιτική Προστασία

 

Διαβίβαση Οδηγιών Πολιτικής Προστασίας στις Σχολικές Μονάδες

Στο πλαίσιο  των δράσεων σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΑΥΕ) στα σχολεία και με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία που καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) στις 28 Απριλίου κάθε έτους σας αποστέλουμε τις παρακάτω επιστολές : α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΑΕ  και Γ)  Οι ταινίες του Napo

Οπτικοακουστικό υλικό, τη μέρα του σεισμού (13 Μαΐου 1995), από το Ρύμνιο Κοζάνης. Tα τρία βίντεο είναι του Φίλιππου Τσιαμουρτζή video1video2video3

 

 

 

 

Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές

Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» - Εκπαιδευτικό υλικό

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) 2017

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/17-02-2016 (ΦΕΚ354Β/2016, SEVSEO ΙΙΙ) για την αντιμετώπιση κινδύνων από βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης λόγω ύπαρξης επικινδύνων ουσιώνενημερωτικό φυλλάδιο

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό του Ο.Α.Σ.Π. μπορείτε να το αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Π. www.oasp.gr, και στους παρακάτω συνδέσμους:

- Αφίσα «Προετοιμάσου από Τώρα για τον Σεισμό»: http://www.oasp.gr/sites/default/files/afisa.pdf

- Φυλλάδιο «Προετοιμάσου από Τώρα για τον Σεισμό»: http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP_tetraptixo_low_0.pdf

- Έντυπο «Σεισμός – Οδηγίες για τη Μετασεισμική Περίοδο»:  http://www.oasp.gr/userfiles/OASP-Metaseismiki_24-2-14%20(1).pdf. Στο τεύχος αυτό υπάρχουν οδηγίες προς εκπαιδευτικούς και γονείς που θα βοηθήσουν στην άμβλυνση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων παιδιών που έχουν βιώσει σεισμό

- Έντυπο «Οδηγίες Προστασίας για Άτομα με Κινητική Αναπηρία»: http://www.oasp.gr/sites/default/files/AMEA%20Atoma-Diktio.pdf

- Έντυπο «Οδηγίες Προστασίας για υποστήριξη της αυτενέργειας ατόμων με μαθησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες»: http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP-Easy%20to%20read_Greek.pdf

- CD-ROM “Τι είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε” και βιντεάκια: http://www.oasp.gr/node/218

- Έντυπο «Σεισμός και Εργασιακοί Χώροι»: http://www.oasp.gr/userfiles/Odigos%20gia%20Erg-Xor.pdf.

Διαβίβαση εγγράφου του Ο.Α.Σ.Π. (πραγματοποίηση της πρώτης από τις τρεις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας του έτους, την 13η Οκτωβρίου 2017)

Διαβίβαση εγγράφου του Ο.Α.Σ.Π. 2016Διαβίβαση εγγράφου του Ο.Α.Σ.Π 2015  - Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα

Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας στις Σχολικές Μονάδες την 13η Οκτωβρίου 2014, Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών

Διαβιβαστικό   -  εσωτερικός κανονισμός σχολικής μονάδας και μνημόνιο ενεργειών για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι) & Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών.

Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»

FEK 2434_2014

FEK 1369_2008

FEK 42_2007

FEK 336_2005

FEK 102_2002

FEK 211_1998

FEK 236_1974

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Συλλογή Νομοθεσίας σχετική με την Πολιτική Προστασία  από τον Κωνσταντίνο Κοκολάκη

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα 2016

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 16/2015 – Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων

Υ.Α. 14980 Φ.700.5/2015 – (Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού

Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης

Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ ́ αριθ. 12/2007 και 12α /2008 Πυροσβεστικών Διατάξεων

Αποφ. 12/2012 – Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων

Πυρ.Διατ. 12/2007 – Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων

Πυρ.Διατ. 3δ/1995 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ. 3/1981 (20/Β) Πυρ/κής Δ/ξης «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού»

Πυρ.Διατ. 4/1987 – Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές

Τροποποίηση της 3/19.1.1981 Πυροσβεστικής Διάταξης «περί λήψεως Βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού»

Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 3/19.1.1981 Πυροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού»

Πυρ.Διατ. 3/1981 – Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας : « Ενημερωτικές συναντήσεις στα σχολεία – οδηγίες αυτοπροστασίας»

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα – ΟΑΣΠ

Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας στις Σχολικές Μονάδες την 13η Οκτωβρίου, Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών 2013-2014

Διευκρίνιση σχετικά με τη διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας στις Σχολικές Μονάδες με αφορμή την 13η Οκτωβρίου, Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών 2013-2014

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Εγκύκλιος εφαρμογής υπουργικής απόφασης 29331/1135/2012 (B΄ 3445) “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας – Προγράμματα 2013″.

 Posted by at 2:25 pm