Jun 222017
 

Με το πέρας του τρέχοντος σχολικού έτους και των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων από τους διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν από φορείς, συλλόγους και οργανισμούς στην επικράτεια και με αφορμή την κοινοποίηση του απολογισμού των συμμετοχών σε αυτούς, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για τις τιμητικές τους διακρίσεις στους διαγωνισμούς αυτούς.

Αναμφίβολα, ο ρόλος του σύγχρονου σχολειού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς μέσα από την παροχή γνώσεων και δράσεων ανοίγεται στην κοινωνία, αναδεικνύει ταλέντα των μαθητών, αναπτύσσει και προωθεί δεξιότητες, δίνει ευκαιρίες για συνεργασίες και διακρίσεις καλλιεργώντας πνεύμα ευγενούς άμιλλας και προσφέροντας συναισθηματική ευφορία στους μαθητές/τριες.

Συγχαίρουμε, καταρχήν, τους μαθητές/τριες που πήραν μέρος και πέτυχαν ιδιαίτερη διάκριση στους διαγωνισμούς και στα καινοτόμα προγράμματα μέσα από τα οποία συνεργάστηκαν, επικοινώνησαν, μοιράστηκαν γνώσεις και εμπειρίες και αισθάνθηκαν ότι αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης, αποκομίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη.

Συγχαίρουμε, επίσης, τους εκπαιδευτικούς, που συντόνισαν, καθοδήγησαν, ενέπνευσαν τους μαθητές τους και συντέλεσαν στην παιδαγωγική διαδικασία, στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας στη συνεργατική μάθηση.

Για να δείτε το σχετικό πίνακα (ανακοινοποίηση στο ορθό 2) που συνοψίζονατι τα αποτελέσματα των συμμετοχών αυτών πατήστε εδώ.

Για να δείτε το σχετικό πίνακα (ανακοινοποίηση στο ορθό) που συνοψίζονατι τα αποτελέσματα των συμμετοχών αυτών πατήστε εδώ.

Για να δείτε το σχετικό πίνακα που συνοψίζονται τα αποτελέσματα των συμμετοχών αυτών πατήστε εδώ.

 Posted by at 7:56 am
Jun 192017
 

Σας αποστέλλουμε το τηλεοπτικό σποτ που δημιούργησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με πρωταγωνίστρια τη γνωστή ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου,  για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Προωθείστε οπου μπορείτε το σποτ γιατι με τον τρόπο αυτό προβάλουμε και το έργο μας

https://www.youtube.com/watch?v=Zam3EN0LIxs&feature=share

Η καμπάνια του ΕΚΑΔ  ”Μην κλικάρεις εν λευκώ” θα  ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο σε συνεργασία με Υπουργεία και φορείς .Σε επόμενα emails θα υπάρχουν λεπτομέρειες

Mην ξεχνατε να προωθείτε και τις σελίδες του έργου μας

https://www.facebook.com/SaferInternet4Kids-233337290392828/?fref=nf&pnref=story,

https://www.facebook.com/help-linegr-163983246830/

https://www.facebook.com/Safeline-161410338270/?fref=ts

Tέλος σας ενημερώνουμε οτι στην ιστοσελίδα του έργου μας www.saferinternet4kids.gr  υπάρχει υλικό για παρουσιάσεις ενημερώσεις κτλ

 

Γιώργος Κορμάς

Υπεύθυνος Ακαδημίας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου .

 Posted by at 10:40 am
Jun 082017
 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2001, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages), η οποία εορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, με στόχο την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Σκοπός της καθιέρωσης του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών είναι :

  • Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, εάν είναι δυνατόν περισσότερων της μίας.
  • Η διατήρηση και η καλλιέργεια του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.
  • Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.
  • Η συμπερίληψη και λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές.

Θέμα του φετινού εορτασμού: «Παροιμίες – Ζωγραφίστε, βρείτε, πείτε σωστά, μεταφράστε τις παροιμίες».

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2017, καλούμε όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να συμμετάσχουν, να επιλέξουν μία ή περισσότερες παροιμίες.

Ενδεικτικά, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προτείνεται να ανατεθεί στους μαθητές, ανάλογα με την τάξη τους, να προσπαθήσουν να βρουν ποιο είναι το νόημα της παροιμίας και να το αποδώσουν με μια ζωγραφιά.

Οι μαθητές κοιτώντας τη ζωγραφιά, μπορούν να προσπαθήσουν να μαντέψουν την παροιμία και να την πουν σωστά. Μπορούν ακόμα να μεταφράσουν λέξεις της παροιμίας, στα Αγγλικά, κλπ.

Για τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτείνεται να προσπαθήσουν να αποδώσουν ελεύθερα το νόημα μίας ή περισσοτέρων παροιμιών σε ξένη γλώσσα/ες που μαθαίνουν στο σχολείο ή /και σε άλλη/ες γλώσσα/ες που μιλούν οι ίδιοι.

Τέλος, μπορούν να αναζητήσουν παροιμίες με το ίδιο ή παρόμοιο νόημα και σε άλλη γλώσσα ή γλώσσες.

Παραθέτουμε ενδεικτικά την ιστοσελίδα του ECML για αναζήτηση παροιμιών σε διάφορες γλώσσες: http://edl.ecml.at/LanguageFun/Idiomsoftheworld/tabid/3117/language/el-GR/Default.aspx.

Τα σχολεία που επιθυμούν, μπορούν να «ανεβάσουν» σχετικό υλικό τους στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (EDL) : http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/ctl/Edit/mid/3439/Default.aspx.

Μπορούν επίσης να μας στείλουν εργασίες τους ηλεκτρονικά (e-mail:ampo@minedu.gov.gr) ή ταχυδρομικά (Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι).

Προθεσμία αποστολής των ηλεκτρονικών ή ταχυδρομικών συμμετοχών των σχολείων στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. : 15 Δεκεμβρίου 2017.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο  Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) πραγματοποιεί διαγωνισμό σχεδίου για T-shirt. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017.

Για τους όρους συμμετοχής, κλπ. πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ECML:

http://edl.ecml.at/T-shirts/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται για posters, αφίσες, κ.λπ. ECML για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να τα εκτυπώσουν από τη σχετική ιστοσελίδα του ECML: http://edl.ecml.at/Participate/Materials/tabid/1769/language/en-GB/Default.aspx .

Τέλος, για την παραγγελία και αποστολή πολύ περιορισμένου αριθμού άλλου υλικού για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, τα ενδιαφερόμενα σχολεία πρέπει να απευθύνονται ηλεκτρονικά (μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2017) στην υπηρεσία μας, η οποία θα ανταποκριθεί ανάλογα με το διαθέσιμο υλικό.

Για να δείτε το σχετικό έγγρταφο δείτε δίπλα : Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2017

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 Posted by at 7:54 am