Επισκέψεις Εκπαιδευτικών σε ΚΠΕ

 

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 159505 /Γ7/17-12-2012 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΠΑ

1)      «Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους σε πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι η προηγούμενη επιμόρφωση τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού από την ομάδα εκπαιδευτικών – συνοδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η επιμόρφωση πιστοποιείται από τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων ή από βεβαιώσεις σεμιναρίων τα οποία έχει παρακολουθήσει ο εκπαιδευτικός σε διάφορα ΚΠΕ.»

2)      «Επιπλέον προϋπόθεση για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα ΚΠΕ είναι η εκπόνηση εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού προγράμματος

3)      «Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση σε δύο ΚΠΕ. Συνεπώς οι επισκέψεις που δύναται να πραγματοποιήσει είναι μία σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και μια εκτός εμβέλειας. Όλες οι αιτήσεις για τα ΚΠΕ θα γίνουν από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων. Δεν διακινείται κανένα έγγραφο των ΚΠΕ προς τα σχολεία παρά μόνο μέσω των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων.»

4)      «Όσον αναφορά στα επιμορφωτικά σεμινάρια, το κάθε ΚΠΕ δύναται να διοργανώσει μια έως δύο συναντήσεις το χρόνο για τα δίκτυα τα οποία συντονίζει. Τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών θα πρέπει να διοργανώνονται σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων, οι οποίοι θα κάνουν και την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια. Η συνεργασία Υπευθύνου και ΚΠΕ θεωρείται απαραίτητη και αναγκαία. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σεμινάρια των ΚΠΕ θα κατατίθενται πάντα από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου»

 5)      «Τα ΚΠΕ θα αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους καταλόγους με τα ονόματα των εκπαιδευτικών καθώς και των σχολείων τα οποία έχουν προγραμματίσει να επισκεφτούν το ΚΠΕ»

 Posted by at 3:09 pm