Εγκεκριμένες Σχολικές Δραστηριότητες

 

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) σχολικού έτους 2019-20

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2019 – 2020

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) σχολικού έτους 2018-19

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-19 – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολ. έτους 2018-2019

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) σχολικού έτους 2017-18

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-18

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) σχολικού έτους 2016-17

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2016-17

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) σχολικού έτους 2015-16

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2015-16

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) σχολικού έτους 2014-15

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (με etwinning) σχολικού έτους 2014-15

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2014-2015

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) σχολικού έτους 2013-14

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σχολικού έτους 2013 – 2014 – Ορθό 6

ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σχολικού έτους 2013 – 2014 – Ορθό 5

ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ σχολικού έτους 2013 -2014 – Ορθό 4

ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ σχολικού έτους 2013-2014 – Ορθό 3

ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ σχολικού έτους 2013-2014 – Ορθό 2

ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ σχολικού έτους 2013-2014 – Ορθό

ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σχολικού έτους 2013-2014

 

Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, eTwinning) για το σχολικό έτος 2012 – 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012-2013 ΟΡΘΟ3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012-2013 ΟΡΘΟ2

 

 Posted by at 2:23 pm