Έντυπα

 

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (σύμφωνα με το παλιό ΦΕΚ)

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 2016-2017 σε επεξεργάσιμη μορφή (σε αρχείο word)

Υπόδειγμα «Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων» – σχολικό έτος 2016 -2017

Αίτηση επίσκεψης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Αίτηση για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο εδώ

Υπεύθυνη δήλωση  εδώ 

Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κ.Π.Ε.

Αίτηση Εκπαιδευτικού για συμμετοχή του ίδιου και των μαθητών τους σε πρόγραμμα του ΚΠΕ εδώ 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (2015-2016)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ εδώ  

ΚΕΔΔΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΗ εδώ 

Οδηγίες για τον προφορικό τρόπο εξέτασης μαθητών/τριών που έχουν διάγνωση με ειδική δυσκολία του τύπου “Δυσλεξία” εδώ

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (σύμφωνα με το παλιό ΦΕΚ)

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (σύμφωνα με το παλιό ΦΕΚ)

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (σύμφωνα με το παλιό ΦΕΚ)

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (σύμφωνα με το παλιό ΦΕΚ)

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 Posted by at 2:09 pm