ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΝΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Σ. Σ. Ν.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ποιός γιορτάζει σήμερα
μετρητής επισκεψιμότητας
Ταχ. Δ/νση  : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ
Πληρoφ.      : Βλαχάβα Ευανθία
Τηλέφωνο   : 2461351388
Fax              : 2461028332
E-mail         :  ssnkoz@dide.koz.sch.gr