ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΝΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Σ. Σ. Ν.
ΚΟΖΑΝΗΣ
ποιός γιορτάζει σήμερα
μετρητής επισκεψιμότητας

ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ    2461 351388
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  2464021173

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  2463026998
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  2463350162

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 2461351264
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2461351104

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  2464350309

ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ- ΝΕΑΠΟΛΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)  2468023141
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)  2465350123

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ- 2461049672
ΑΡΣΙΣ  2461049799
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ-ΟΚΑΝΑ 2461021077