Warning: strrpos(): Offset is greater than the length of haystack string in /wwwVIP2/koz/dide/didekoz/public_html/cms/libraries/cms/html/html.php on line 513

Warning: strrpos(): Offset is greater than the length of haystack string in /wwwVIP2/koz/dide/didekoz/public_html/cms/libraries/cms/html/html.php on line 513

Warning: strrpos(): Offset is greater than the length of haystack string in /wwwVIP2/koz/dide/didekoz/public_html/cms/libraries/cms/html/html.php on line 513

Warning: strrpos(): Offset is greater than the length of haystack string in /wwwVIP2/koz/dide/didekoz/public_html/cms/libraries/cms/html/html.php on line 513

Δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης σε Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ. και της κατ' οίκον διδασκαλίας

Α)ΑΙΤΗΣΗ, υπογεγραμμένη και αποθηκευμένη ως αρχείο pdf

Β) Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) ή απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) θεωρημένο για τη γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση για ξενόγλωσσα έγγραφα μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ) Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αναγγέλλοντος, η οποία μπορεί να συντάσσεται και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία αναγράφεται ότι:

i) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Εάν έχει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες, αντί για την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται άδεια για τη διδασκαλία σε Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή για κατ’ οίκον διδασκαλία, χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύουν,

ii) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 - Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

iii) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

iv) αιτείται την αναγγελία της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον,

v) αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Δ) Πρόσφατη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013)

Ε) Πρόσφατη γνωμάτευση ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013)

ΣΤ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

Προσοχή: Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται υποβολή 1) του πτυχίου (με επίσημη μετάφραση) και 2) της επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Αναγγελία έναρξης και ανανέωσης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ.

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας MOD_WHOSONLINE_GUESTS και κανένα μέλος

Σύνδεση

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων