Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Υποκατηγορίες

Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης, με αναπλήρωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 373 του Ν. 4957/2022 88
Τροποποίηση του χρονικού διαστήματος λήξης της προσωρινής άσκησης καθηκόντων των Αναπληρωτών Υποδιευθυντών, των Σχολικών Μονάδων, της Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης 197
Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Β’ Υποδιευθυντή σε εκπαιδευτικό του 2ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης 197
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης, ύστερα από άρση υπεραριθμίας, βελτίωση θέσης κ’ Οριστικής Τοποθέτησης 483
Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα προσωρινής άσκησης καθηκόντων – Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων της θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Τρανοβάλτου της Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης 162
Συμπληρωματικές Τοποθετήσεις σε κενές οργανικές θέσεις των αιτούντων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση (διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε., διορισμός, κ’ μετάθεση) – Αναμόρφωση Πινάκων Κενών Οργανικών Θέσεων της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης 350
Τοποθ. σε κενές οργανικές θέσεις των αιτ. εκπ. για βελτίωση θέσης και οριστική τοποθ. (διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε., διορισμός, μετάταξη κ’ μετάθεση) – Αναμόρφ. Πιν. Κενών Οργαν. Θέσεων και Πιν. χαρακτηρ. ονομ. των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης 482
Τοπ. των Οργ. Υπερ. Εκπ. Γεν. Παιδείας κ' Ειδ. Αγωγής κ' Εκπ. σε κενές οργ. θέσεις Σχ. Μον. της Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης – Αναμόρφωση Πίν. Οργ. Κενών κ' Πλεον. – Αναμόρφωση Πίν. χαρακτ. Ονομ. Οργ. Υπερ. Εκπαιδευτικών 652
Ανακοίνωση Πινάκων χαρακτηρισμού ονομαστικά των Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης – Χρονοδιάγραμμα Τοποθετήσεων σε Οργανική θέση 2022 615
Ανακ. του Πίν. Κεν. Οργ. θέσεων και Πλεονασμάτων μετά τη διενέργεια των μεταθ. από περιοχή σε περιοχή και την οριστικ. των αιτ. συνταξ. για την έναρξη της διαδικ. ρύθμισης οργ. Υπεραριθμίας των εκπ. της Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης 305

Αναγγελία έναρξης και ανανέωσης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ.

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 11 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σύνδεση