Νομοθεσία για την αναγγελία έναρξης και ανανέωσης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ. και της κατ' οίκον διδασκαλίας

  1. 78844/Ν1/1-07-2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3369/τ.Β΄/28-7-2021) με Θέμα: «Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας
  2. Νόμος 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-12-2020), άρθρο 167, «Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – Τροποποίηση των υποπαρ. Θ12 και Θ13 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
  3. Νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-2012), υποπ. Θ.12 , Θ13 και Θ.14
  4. Νόμος 3919/2012 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/2-3-2011), 2ο και 3ο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3, «Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων»

Αναγγελία έναρξης και ανανέωσης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ.

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 19 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σύνδεση