Διαδραστικά συστήματα

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης όπως μεριμνήσουν άμεσα με ευθύνη τους, να ειδοποιηθούν οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων οι οποίες θα λειτουργήσουν κατά το Σχολικό έτος 2010-2011, ώστε να συγκληθούν οι αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές προκειμένου να υποβάλλουν το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα για το «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία», έως 22/9/2010, χωρίς καμία παρέκκλιση.

Σας επισυνάπτουμε τις οδηγίες που αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης και στη συμπλήρωση ΤΔΠΠ και των συνοδευτικών εγγράφων. Οι οδηγίες και όλα τα σχετικά πρότυπα εγγράφων που αφορούν στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, στην υπογραφή σύμβασης, στην παραλαβή – εγκατάσταση των υλικών και την αποπληρωμή του αναδόχου – κλείσιμο του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα http://p78-interactive.sch.gr .

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 23 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σύνδεση