ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ιστότοπος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης, έλαβε τελικά την 8η θέση στο διαγωνισμό ιστοσελίδων των διοικητικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: http://hmathia10.ekped.gr/?p=620

Αναγγελία έναρξης και ανανέωσης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ.

Σύνδεση