Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τοποθετήσεις, - Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ01, ΠΕ15, ΠΕ16 και τροποποιήσεις διαθέσεων κλάδου ΠΕ03 και ΠΕ19-20 κατά την 4η ημέρα (18/9/2017) της 26ης Συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης

Σας αποστέλλουμε Πίνακες με τη συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών, κλάδων ΠE01 – Θεολόγων, ΠE15 – Οικιακής Οικονομίας, και ΠΕ16.01 – Μουσικής, καθώς επίσης τροποποιήσεις τοποθετήσεων κλάδων ΠE03 – Μαθηματικών, ΠE19 – Πληροφορικής Α.Ε.Ι. και ΠE20 – Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. όπως διαμορφώθηκαν κατά τη 4η ημέρα (18/9/2017) της 26ης Συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΠΕ19-20 (18-9-2017).xlsx)ΠΕ19-20 (18-9-2017).xlsx 11 kB
Download this file (ΠΕ03 (18-9-2017).xlsx)ΠΕ03 (18-9-2017).xlsx 10 kB
Download this file (ΠΕ16.xlsx)ΠΕ16.xlsx 12 kB
Download this file (ΠΕ15.xlsx)ΠΕ15.xlsx 10 kB
Download this file (ΠΕ01.xlsx)ΠΕ01.xlsx 14 kB
Download this file (Ανακ. Τοποθ. 26η_18-09-2017.pdf)Ανακ. Τοποθ. 26η_18-09-2017.pdf 511 kB