ΠΕΚΑΠ,

 • 3η Ανακοίνωση 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

  Νέο-Οδηγίες Υποβολής Εργασιών στο 11ο Συνέδριο

  Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν τέσσερις κατηγορίες εργασιών:

  • Ερευνητικές εργασίες 8 – 10 σελίδες
  • Σύντομες ανακοινώσεις  4 – 6 σελίδες
  • Εργαστηριακές παρουσιάσεις 2 – 4 σελίδες
  • Εκπαιδευτικά Σενάρια Επιμόρφωσης Β Επιπέδου Πληροφορικών 2 – 4 σελίδες

  Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά συνεδρίου ή περιοδικό.

  Οι εργασίες θα υποβληθούν σε τυφλό σύστημα κρίσης από δύο κριτές. Σε περίπτωση απόκλισης των κρίσεων θα πραγματοποιηθεί και τρίτη κρίση από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Facebook Image

Ακολουθήστε μας στο twitter

Follow Us On Twitter - Image
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online