Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακ. τροπ. τοποθ. εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ02, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ16 και Τεχν. Ειδ. της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης

Σας αποστέλλουμε Πίνακα με τροποποιήσεις τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ02 –Φιλολόγων, ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ09 – Οικονομολόγων, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 – Μουσικής και του παρακάτω Τομέα:

  1. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

σύμφωνα με την 40η/16 – 11 – 2016 Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ανακ. Τοποθ. 40η_16-11-2016.pdf)Ανακ. Τοποθ. 40η_16-11-2016.pdf 516 kB
Download this file (Πίν. Τροπ. Τοποθ. (16-11-2016).xlsx)Πίν. Τροπ. Τοποθ. (16-11-2016).xlsx 24 kB