Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοίνωση τελικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων ύστερα από τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας για τη θέση Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Σερβίων

Ανακοινώνουμε

τον τελικό πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής − παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. Σερβίων

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Πίν. Συνολ. Μορίων Δ_ντή ΕΠΑ.Λ. Σερβίων.xlsx)Πίν. Συνολ. Μορίων Δ_ντή ΕΠΑ.Λ. Σερβίων.xlsx 19 kB
Download this file (Ανακ. Πίν. Συν. Μορ. Δ_ντή ΕΠΑ.Λ. Σερβίων.pdf)Ανακ. Πίν. Συν. Μορ. Δ_ντή ΕΠΑ.Λ. Σερβίων.pdf 513 kB