Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Χαρακτηρισμός Ονομαστικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, μετά τη 14η/11 – 7 – 2016 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης ανακοινώνει τους Πίνακες ονομαστικά χαρακτηρισμένων Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών όλων των σχολικών μονάδων και αναμορφώνει τον Πίνακα Κενών και Πλεονασμάτων.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Τελ. Πίν. Ονομ. Χαρκτ. Υπερ. 2016 - Ορθό (13-7-2016).xlsx)Τελ. Πίν. Ονομ. Χαρκτ. Υπερ. 2016 - Ορθό (13-7-2016).xlsx 31 kB
Download this file (Πίνακας Κενών - Πλεονασμάτων 2016 (Αναμόρφ.).xlsx)Πίνακας Κενών - Πλεονασμάτων 2016 (Αναμόρφ.).xlsx 32 kB
Download this file (Αίτ. Τοποθ. από Υπερ..docx)Αίτ. Τοποθ. από Υπερ..docx 20 kB
Download this file (Χαρακτ. Ονομ. Υπερ. 2016.pdf)Χαρακτ. Ονομ. Υπερ. 2016.pdf 492 kB