Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Χρονοδιάγραμμα Οργανικών Τοποθετήσεων 2018 - Πίνακες χαρακτηρισμού ονομαστικά των Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων του 2018, το χρονοδιάγραμμα το οποίο θέτει το ως άνω 2 σχετικό και την υπ’ αριθμ. 10η/11 – 05 – 2018 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης ανακοινώνει...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Χρονοδιάγραμμα Τοποθετήσεων 2018.pdf)Χρονοδιάγραμμα Τοποθετήσεων 2018.pdf 532 kB
Download this file (Πίν. Ονομ. Χαρ. Υπερ. 2018.xlsx)Πίν. Ονομ. Χαρ. Υπερ. 2018.xlsx 48 kB
Download this file (Πίν. Κεν. - Πλεον. 2018 (Αναμ.).xlsx)Πίν. Κεν. - Πλεον. 2018 (Αναμ.).xlsx 38 kB
Download this file (Αίτ. Τοποθ. από Υπερ..docx)Αίτ. Τοποθ. από Υπερ..docx 20 kB