Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων, Διαθέσεων εκπαιδευτικών της 35ης/15-12-2017 Συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης

Σας αποστέλλουμε Πίνακα τροποποιήσεων συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών κλάδων ΠE02 – Φιλολόγων, ΠΕ05 – Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 – Οικονομολόγων, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, ΠΕ19 – Πληροφορικής Α.Ε.Ι., ΠΕ20 – Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. και του παρακάτω Τομέα με την αντίστοιχη ειδικότητα:

  1. Μηχανολογίας

όπως διαμορφώθηκαν κατά την 35η/15 – 12 – 2017 Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Τροπ. Τοποθ. 35η_15-12-2017.pdf)Τροπ. Τοποθ. 35η_15-12-2017.pdf 516 kB
Download this file (Τροπ. Τοποθ. Εκπ. (15-12-2017).xlsx)Τροπ. Τοποθ. Εκπ. (15-12-2017).xlsx 20 kB