Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ανακοινώνει, μετά την υπ’ αριθμ. 16η/16 – 06 – 2017 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιλογής Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης κατά την οποία εξετάστηκαν οι ενστάσεις των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ανακ. Τελ. Αναμ. Αξιολ. Πίν. Δ.Δ.Ε. Κοζ. 2017 (910Α4653ΠΣ-4ΤΞ).pdf)Ανακ. Τελ. Αναμ. Αξιολ. Πίν. Δ.Δ.Ε. Κοζ. 2017 (910Α4653ΠΣ-4ΤΞ).pdf 687 kB