Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοίνωση Πινάκων τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις των αιτούντων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση και τοποθέτηση από μετάθεση – Αναμόρφωση Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ανακοινώνει, μετά την υπ’ αριθμ. 15η/02 – 06 – 2017 Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης, τις τοποθετήσεις σε κενές οργανικές θέσεις των αιτούντων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση και τοποθέτηση από μετάθεση και αναμορφώνει τον Πίνακα Κενών και Πλεονασμάτων.

Αιτήσεις επανεξέτασης που αφορούν στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων επί των τοποθετήσεων μπορούν να υποβληθούν από σήμερα Τρίτη 06 Ιουνίου 2017 έως την Παρασκευή 09 Ιουνίου 2017.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Αναμ. Πίν. Κεν. - Πλεον. 2017 (02-06-2017).xlsx)Αναμ. Πίν. Κεν. - Πλεον. 2017 (02-06-2017).xlsx 33 kB
Download this file (Πίν. Οργαν. Τοποθ. από Βελτ. - Οριστ. - Μετ. 2017.xlsx)Πίν. Οργαν. Τοποθ. από Βελτ. - Οριστ. - Μετ. 2017.xlsx 14 kB
Download this file (Τοποθ. σε Οργ. θέση (Βελτ. - Οριστ.) - Αναμ. Πίν. 2017.pdf)Τοποθ. σε Οργ. θέση (Βελτ. - Οριστ.) - Αναμ. Πίν. 2017.pdf 513 kB