Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Οριστική Τοποθέτηση μετά την εξέταση ενστάσεων των Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, μετά την υπ’ αριθμ. 14η/30 – 05 – 2017 Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης ανακοινώνει, μετά την εξέταση των Αιτήσεων Θεραπείας, τις Οριστικές τοποθετήσεις σε κενές οργανικές θέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά – Επιλογή Σχολικών Μονάδων (Οριστικές Τοποθετήσεις - ΜεταθέσειςΒελτιώσεις –– Αποσπασμένοι στο εξωτερικό, Π.Δ. 100/1997, άρθρο 13, παρ.1) θα γίνει μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στο https://teachers.minedu.gov.gr/.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Πίν. Κεν. - Πλεον. 2017 (30-5-2017).xlsx)Πίν. Κεν. - Πλεον. 2017 (30-5-2017).xlsx 33 kB
Download this file (Οριστ. Τοποθ. Υπεράρ. Εκπ. (30-5-2017).xlsx)Οριστ. Τοποθ. Υπεράρ. Εκπ. (30-5-2017).xlsx 26 kB
Download this file (Οριστ. Τοποθ. Υπερ. - Κατάθ. Αιτ. Βελτ. - Οριστ. Τοποθ. 2017.pdf)Οριστ. Τοποθ. Υπερ. - Κατάθ. Αιτ. Βελτ. - Οριστ. Τοποθ. 2017.pdf 533 kB