Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Βαθμολογική Κατάταξη εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης βάσει των διατάξεων του Ν. 1566/1985

Ότι οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης κατατάσσονται από 01 – 01 – 2016 (παρ. 1 του άρθρο 27 του Ν. 4369/2016) με αντίστοιχο πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (α. Ν. 1566_1985, αρ. 14, παρ. 2.pdf)α. Ν. 1566_1985, αρ. 14, παρ. 2.pdf 1098 kB
Download this file (β. Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β'_16-10-2002, αρ. 19, παρ. 9.pdf)β. Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β'_16-10-2002, αρ. 19, παρ. 9.pdf 153 kB
Download this file (γ. 122102_Δ2_16-11-2006, Προαγ. Εκπ_κών.doc)γ. 122102_Δ2_16-11-2006, Προαγ. Εκπ_κών.doc 35 kB
Download this file (δ. Ν. 3528_2007, Άρθ. 2, παρ. 2.pdf)δ. Ν. 3528_2007, Άρθ. 2, παρ. 2.pdf 505 kB
Download this file (ε. Ν. 3687_2008, αρ. 2, Προϋπ. που αναγν..pdf)ε. Ν. 3687_2008, αρ. 2, Προϋπ. που αναγν..pdf 124 kB
Download this file (ζ. Ν. 3848_2010, αρ. 5, παρ. 7.pdf)ζ. Ν. 3848_2010, αρ. 5, παρ. 7.pdf 245 kB
Download this file (η. 89867_Δ2_5-8-2010, Εφαρμ. του Ν. 3848_2010.doc)η. 89867_Δ2_5-8-2010, Εφαρμ. του Ν. 3848_2010.doc 117 kB
Download this file (θ. 10564_Δ2_11-2-2011, Συμπλ. Εφαρμ. του Ν. 3848_2010.doc)θ. 10564_Δ2_11-2-2011, Συμπλ. Εφαρμ. του Ν. 3848_2010.doc 86 kB
Download this file (ι. Ν. 4354_2015, άρθρο 8, 33.pdf)ι. Ν. 4354_2015, άρθρο 8, 33.pdf 4194 kB
Download this file (ια. Ν. 4369_27-2-2016.pdf)ια. Ν. 4369_27-2-2016.pdf 290 kB
Download this file (ιβ. 83451_Ε2_24-5-2016, Μη εφαρμ. του 4369.pdf)ιβ. 83451_Ε2_24-5-2016, Μη εφαρμ. του 4369.pdf 565 kB
Download this file (ιγ. 107693_Ε2_1-7-2016 Οδηγίες (ΩΣΕ64653ΠΣ-8ΩΖ).pdf)ιγ. 107693_Ε2_1-7-2016 Οδηγίες (ΩΣΕ64653ΠΣ-8ΩΖ).pdf 509 kB
Download this file (ιδ. 35527_3-3-2017, Εφαρμ. Εγκύκλιος (ΩΩΓΩ4653ΠΣ-Ψ13).pdf)ιδ. 35527_3-3-2017, Εφαρμ. Εγκύκλιος (ΩΩΓΩ4653ΠΣ-Ψ13).pdf 567 kB
Download this file (Βαθμολ. Κατάτ. Εκπ. Δ.Δ.Ε. Κοζ. (Ν.1566_1985) - 71ΗΔ4653ΠΣ-ΒΞΙ.pdf)Βαθμολ. Κατάτ. Εκπ. Δ.Δ.Ε. Κοζ. (Ν.1566_1985) - 71ΗΔ4653ΠΣ-ΒΞΙ.pdf 6682 kB