Δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης και ανανέωσης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ. και της κατ' οίκον διδασκαλίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (βάσει της 78844/Ν1/1-07-2021 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 3369/τ.Β΄/28-7-2021)