Λόγω σοβαρής ευπάθιας που υπήρχε στα ms windows η εταιρία έβγαλε security update για τις εκδόσεις της. Μέσα στις εκδόσεις αυτές είναι και τα windows xp που παρόλο που σταμάτησε η υποστήριξη υπάρχει μεγάλη μερίδα των πολιτών ανά τον κόσμο που χρησιμοποιούν windows xp. Καλό είναι όλοι όσοι έχουν οποιαδήποτε έκδοση windows να προβούν στις εν λόγω αναβαθμίσεις ακόμη και όσοι έχουν windows xp. Η εν λόγω αναβάθμιση άμεσα σας προστατεύει από τον ιό  WannaCrypt. Πσρακάτω υπάρχουν σύνδεσμοι για να κάνετε την εν λόγω αναβάθμιση, αλλά και σχετικές πληροφορίες.

Download English language security updates: Windows Server 2003 SP2 x64Windows Server 2003 SP2 x86, Windows XP SP2 x64Windows XP SP3 x86Windows XP Embedded SP3 x86Windows 8 x86, Windows 8 x64

Download localized language security updates: Windows Server 2003 SP2 x64Windows Server 2003 SP2 x86Windows XP SP2 x64Windows XP SP3 x86Windows XP Embedded SP3 x86Windows 8 x86Windows 8 x64

General information on ransomware: https://www.microsoft.com/en-us/security/portal/mmpc/shared/ransomware.aspx

MS17-010 Security Update: https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx

Πηγή: https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/