«Υπηρεσίες Ιστολογίου ΠΣΔ – Δημιουργία και διαχείριση Ιστολογίου (blog) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα WordPress 3.0.1».

 Δείτε τα παρακάτω βίντεο από τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 09 & 10 - 04 - 2013

1η Ομάδα - Βίντεο σεμιναρίου 09-04-2013

2η Ομάδα – Βίντεο σεμιναρίου 10-04-2013

Δείτε την παρουσίαση του σεμιναρίου.

View more presentations or Upload your own.