Σας παρακαλούμε αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε την παρακάτω ανώνυμη φόρμα αξιολόγησης που φορά το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : «Υπηρεσίες Ιστολογίου ΠΣΔ – Δημιουργία και διαχείριση Ιστολογίου (blog) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα WordPress 3.0.1».

Η χρησιμότητα αυτής της ανατροφοδότησης είναι πολύ μεγάλη για εμάς καθώς θα μας βοηθήσει να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή/και παραλήψεις.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

 Φόρμα Αξιολόγησης