Λόγω αυξημένου αριθμού αιτήσεων και περιορισμένου αριθμού θέσεων (14 Η/Υ) θα δημιουργηθούν δύο ομάδες συμμετεχόντων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 09/4/2013 και Τετάρτη 10/04/2013 στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης του Κε.Πλη.Νε.Τ. Κοζάνης στις 5:00 μ.μ.

Σύμφωνα με την χρονική σφραγίδα των ηλεκτρονικών αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν την 1η ομάδα θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο την Τρίτη 09/04/2013 ενώ οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν την 2η ομάδα θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο την Τετάρτη 10/04/2013. Δείτε τα παρακάτω αρχεία.

Οι συμμετέχοντες εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να αλλάξουν την ημέρα παρακολούθησης του σεμιναρίου κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ τους.