Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 4η επιμορφωτική περίοδο (Απρίλιος - Νοέμβριος 2013) και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

http://bigweb.cti.gr/bepipedo2/index.php/news-announcements/2012-12-04-15-45-52/339-21-03-2013