Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης σε συνεργασία με τη Δ/νση του 17ου Δημοτικού σχολείου Κοζάνης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση - ενημέρωση

 με Θέμα :  "Από τις Φρυκτωρίες στο Διαδίκτυο - Κίνδυνοι & Ασφάλεια στο Διαδίκτυο"

την Τετάρτη 06-03-2013 και ώρα 6:30 μ.μ. σε χώρο του σχολείου. Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς.