Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας προτίθενται να διοργανώσουν ένα τμήμα σεμιναρίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moodle) με θέμα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle» για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Το παραπάνω σεμινάριο πραγματοποιήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη στις Περιφερειακές ενότητες Α Αθήνας, Β Αθήνας, Γ Αθήνας, Δ Αθήνας, Ανατολικής  & Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Αιτωλοακαρνανίας, Αλεξανδρούπολης, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ανατολικής & Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λάρισας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Σερρών, Σπάρτης, Φωκίδας και Χανίων, ενώ παρουσιάστηκε σε συνέδρια που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κίνησε το ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών.

 

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου θα είναι:

 • η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας Moodle
 • η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία
 • η εκμάθηση και χρήση Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού γενικής χρήσης για εφαρμογές που είναι χρήσιμες για όλους τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά.
 • η γνωριμία και χρήση ποικίλων διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων που υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όπως είναι η δημιουργία ιστολογίου (blog), wiki, η κατασκευή ιστοσελίδων, γκαλερί φωτογραφιών κ.ά.
 • Η χρήση συνεργατικών εργαλείων. 

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι ένα πλήρες ημερολογιακό εξάμηνο, από 13/11/2017 έως 10/6/2018. Θα υλοποιηθεί με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας, συνδυάζοντας 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και 26 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή.

Οι 5 δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν στην αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Κοζάνης στο 2ο ΓΕΛ Κοζάνης. Το χρονοδιάγραμμα των 5 αυτών συναντήσεων εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Συνάντηση

Ώρες

2ο ΓΕΛ Κοζάνης

1

16:00 –20:30

Δευτέρα 13/11/2017

2

16:00 – 20:30

Δευτέρα 15/01/2018

3

16:00 – 20:30

Δευτέρα 26/02/2018

4

16:00 – 20:30

Δευτέρα 16/04/2018

5

16:00 – 20:30

Δευτέρα 14/05/2018

Για κάθε μία από τις 26 εβδομάδες εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle για την πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης. Οι ασκήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι για το σεμινάριο εκτιμάται σε 120 ώρες. Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:

 • η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι
 • η προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί τμήμα 25 επιμορφούμενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Ο ελάχιστος αριθμός επιμορφούμενων για κάθε τμήμα είναι 15. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2017 έως και 31/10/2017. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:

1. επιτυχής ολοκλήρωση 10 εργασιών μέχρι 31/12/2017 και

2. επιτυχής ολοκλήρωση 30 εργασιών μέχρι 11/2/2018 καθώς και εκπλήρωση μίας από τις δύο επόμενες προϋποθέσεις

3α. επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 4 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις

3β. επιτυχής ολοκλήρωση του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 3 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις.

Από τις παραπάνω θέσεις:

 1. 10% θα δοθεί σε άτομα που ξεκίνησαν το περσινό σεμινάριο «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle», υπέβαλαν τουλάχιστον 65 εργασίες, συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 συναντήσεις αλλά δεν το ολοκλήρωσαν (δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που έκαναν τις περισσότερες εργασίες)
 2. το 20% σε όσους έκαναν τουλάχιστον μία φορά αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί
 3. το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον δύο φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί
 4. το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον τρεις φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί
 5. το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον τέσσερις φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί
 6. το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον πέντε φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί
 7. το 10% σε όσους ολοκλήρωσαν το σεμινάριο πριν 10 έτη δηλαδή το σχολικό έτος 2007-2008
 8. 10% σε Σχολικούς Συμβούλους, Υπευθύνους Αγ.Υγείας, Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικών, ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΠΕ, ΚΕΔΔΥ κ.α. υποστηρικτικών δομών με θητεία που θα κάνουν αίτηση.

Μετά την πάροδο ενός μηνός από τη λήξη των αιτήσεων θα καλούνται ως επιλαχόντες όσοι στην τελευταία επταετία έκαναν περισσότερα χρόνια αιτήσεις.

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης με απονομή αντίστοιχης βεβαίωσης και σε όσους ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σεμινάριο πριν από μία δεκαετία δηλαδή το σχολικό έτος 2007-2008.