Σας ενημερώνουμε ότι το σεμινάριο με θέμα "Γνωριμία και Εξοικείωση με την πλατφόρμα Twinspace" το οποίο ήταν προγραμματισμένο με την κα. Βαρσαμίδου Αθηνά, για την Τετάρτη 30/11/2016 στην αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Κε.Πλη.Νε.Τ. αναβάλλεται.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του θα ανακοινωθεί μέσω e-mail στους εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς.