Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε μία διαδικτυακή πλατφόρμα για τη δωρεάν διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων με μικροελεγκτή, βασισμένων στην πλατφόρμα Arduino: 

http://dsmc2.eap.gr/component/content/article/project/open-remote-arduino-labs-at-hou

Το σύστημα αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων (http://dsmc2.eap.gr/) και Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και υποστηρίζεται προγραμματίζεται εξ αποστάσεως και τα αποτελέσματα φαίνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω μίας διαδικτυακής κάμερας.

Για τη χρήση της πλατφόρμας συνδέεστε στην κατάλληλη ιστοσελίδα, κάνετε εγγραφή και κράτηση για τη χρήση της. Η κράτηση μπορεί να είναι ακόμη και την τρέχουσα χρονική στιγμή αν είναι διαθέσιμα τα αντίστοιχα κιτ.