Την Τρίτη 29/03/2016 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στο 4ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης από το Κε.Πλη.Νε.Τ. για την εφαρμογή Καταγραφής και Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών Σχολείων του Υπ.Π.Ε.Θ. στους Διευθυντές, Προϊσταμένους και υπεύθυνους ΣΕΠΕΗΥ σχολικών μονάδων Βθμιας και Αθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

Παρακατω επισυνάπτεται το υλικό της παρουσίασης.