Επισυνάπτεται ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με το ψηφιακό εξοπλισμό σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.