«Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους»

Δείτε την Υπουργική απόφαση παρακάτω.