Σεπ 032011
 

Οι υποψήφιοι σπουδαστές-τριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων για το έτος 2011 σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή (Θεσσαλονίκη , Πλήθωνος Γεμιστού 1-2, τηλ. 2310962177-91-12) την 12 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, φέροντας μαζί τους τα δικαιολογητικά που καθορίζονται για τους επιτυχόντες στην εγκύκλιο προκήρυξης διαγωνισμού ΕΔΥΕΘΑ 24/2011 (Παράρτημα “ΣΤ” (παράγραφος 1στ (1), (2) και (3) κατά περίπτωση).

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟ 2011 ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΣΑΣ 2011

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 90%

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 10%

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2011.doc

 

www.ssas.gr

Τελευταία ενημέρωση ιστότοπου 31 Οκτωβρίου 2013 @ 09:34 ... Τελευταία ενημέρωση αυτού του περιεχομένου 3 Σεπτεμβρίου 2011 @ 20:55