αρχική   συνδέσεις   επικοινωνία 

 

 

Γραφείο Φυσικής Αγωγής
Ν. Kοζάνης

Νομοθεσία

Κάντε Κλικ στο νόμο

       
  Αρ. πρωτ:112843/Γ4 -14-10-2005

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπσης Αθήνα 14-10-2005

 
 

Ν.1566-1988

Δομή & Λειτουργία της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

 
 

Ν.2725-1999

Ερασιτεχνικός & Επαγγελματικός Αθλητισμός

 
 

Ν.2858-2000

Ρύθμιση θεμάτων Ερασιτεχνικού & Επαγγελματικού Αθλητισμού

 

Ν.2909-2001

Ρυθμίσεις θεματών εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση & άλλες Διατάξεις

Ν.2947-2001

Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής & άλλες Διατάξεις

 

Ν.3057-2002

Τροποποίηση & Συμπλήρωση του Ν.2725/1999, ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού & άλλες Διατάξεις

 
 

Ν.3194-2003

Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων & άλλες Διατάξεις

 
 

επιστροφή

Copyright © Γραφείο Φ.Α. Ν. Κοζάνης 2005.

όροι χρήσης