Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κοζάνης                                                                                   

 
 

Αρχική      Διεύθυνση      Ανακοινώσεις-FORUM    Σχολεία      Μισθοδοσία    Σύνδεσμοι

 
 

Διάφορα

                 
Έντυπα
 
   

 

   

Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Υπολογισμός μορίων ωρομίσθιου
Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έντυπα Υπουργείου Παιδείας

 

Οικονομικά Έντυπα

Βεβαίωση αποδοχών
Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας
Φύλλο Εγγραφής Μισθοδοσίας
Φύλλο Διαφορών
Φύλλο Εγγραφής Αναπληρωτή
Φύλλο Εγγραφής Ωρομισθίου

 

http://dide.koz.sch.gr