Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Ανακοίνωση Πινάκων τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις των αιτούντων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση από διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και μετάθεση – Αναμόρφωση Πινάκων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 391
Οριστ. Τοπ. των Οργ. Υπερ. Εκπ. σε κενές οργ. θέσεις Σ.Μ. της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης – Οριστ. Πίν. Κενών και Πλεονασμάτων – Οριστ. Πίν. χαρακτ. Ονομ. Υπεράρ. Εκπαιδευτικών 154
Τοποθέτηση των Οργ. Υπερ. Εκπ. σε κενές οργ. θέσεις Σ.M. της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης – Αναμόρφωση Πίν. Κενών και Πλεον. – Αναμ. Πίν. χαρακτηρισμού Ονομ. Υπερ. Εκπαιδευτικών 138
Χρονοδιάγραμμα Τοποθετήσεων σε Οργανική θέση 2020 – Πίνακες χαρακτηρισμού ονομαστικά των Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 253
Ανακοίνωση του Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων – Κρίση και εξαίρεση οργανικής Υπεραριθμίας 239
Βαθμολογική Κατάταξη εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης βάσει των διατάξεων του Ν. 1566/1985 260
Επαναπροσδιορισμός ομάδων σχολείων και χαρακτηρισμός αυτών ως όμορων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης 219
Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής συνεδρίασης των συλλόγων διδασκόντων για τη διατύπωση πρότασης επιλογής Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 149
Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.11.5/9.522/02 – 09 – 2019 (ΩΥ6Χ4653ΠΣ-Ζ05) Απόφασης Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης 158
Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων - Διαθέσεων εκπαιδευτικών βάσει της 26ης/25 - 09 - 2019 Συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης 309

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 17 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σύνδεση