Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Υπευθύνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) και Υπευθύνων Τομέων Σχολικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Προκηρύσσει

την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Σ.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με θητεία έως 31 – 7 – 2017

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Προκ. - Πρόσκλ. Υπ_ντών - Τομεαρ. (6ΡΛΩ4653ΠΣ-ΦΘ6).pdf)Προκ. - Πρόσκλ. Υπ_ντών - Τομεαρ. (6ΡΛΩ4653ΠΣ-ΦΘ6).pdf 282 kB
Download this file (1. Ν. 1566_1985.pdf)1. Ν. 1566_1985.pdf 8505 kB
Download this file (2. Φ8_169717_Δ4_23-10-2015, Καθορ. αρ. Υπ_ντών.docx)2. Φ8_169717_Δ4_23-10-2015, Καθορ. αρ. Υπ_ντών.docx 123 kB
Download this file (3. 3699_2008 Ειδ. Αγωγή κ' Εκπ_ση.pdf)3. 3699_2008 Ειδ. Αγωγή κ' Εκπ_ση.pdf 211 kB
Download this file (4. Ν. 4327_2015.pdf)4. Ν. 4327_2015.pdf 2153 kB
Download this file (5. Φ.361.22_26_79840_Ε3_19-5-2015.pdf)5. Φ.361.22_26_79840_Ε3_19-5-2015.pdf 181 kB
Download this file (6. Φ.361.22_34_85013_E3_28-5-2015.pdf)6. Φ.361.22_34_85013_E3_28-5-2015.pdf 122 kB
Download this file (7. Φ.361.22_51_99563_Ε3_23-6-2015.pdf)7. Φ.361.22_51_99563_Ε3_23-6-2015.pdf 109 kB
Download this file (8. Φ.361.22_52_99664_Ε3_23-06-2015.pdf)8. Φ.361.22_52_99664_Ε3_23-06-2015.pdf 470 kB
Download this file (9. Φ.361.22_54_102524_Ε3_26-6-2015.pdf)9. Φ.361.22_54_102524_Ε3_26-6-2015.pdf 339 kB
Download this file (10. Φ.361.22_146_152229_Ε3_29-9-2015.pdf)10. Φ.361.22_146_152229_Ε3_29-9-2015.pdf 377 kB
Download this file (11. 95978_Δ4_17-6-2015, Λειτ. Ε.Κ. τροπ..doc)11. 95978_Δ4_17-6-2015, Λειτ. Ε.Κ. τροπ..doc 243 kB
Download this file (12. Φ.Ε.Κ. 1318_1-7-2015 Λειτ. των Ε.Κ..pdf)12. Φ.Ε.Κ. 1318_1-7-2015 Λειτ. των Ε.Κ..pdf 130 kB
Download this file (13. 99028_Δ4_22-06-2015, Διευκρ. λειτ. των Ε.Κ. των Σ.Ε..doc)13. 99028_Δ4_22-06-2015, Διευκρ. λειτ. των Ε.Κ. των Σ.Ε..doc 135 kB
Download this file (14. Φ.Ε.Κ. 2628_24-8-2016 Λειτ. των Ε.Κ..pdf)14. Φ.Ε.Κ. 2628_24-8-2016 Λειτ. των Ε.Κ..pdf 158 kB
Download this file (15. Φ.361.22_46_137244_Ε3_26-8-2016.docx)15. Φ.361.22_46_137244_Ε3_26-8-2016.docx 97 kB