Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων, Διαθέσεων εκπαιδευτικών κατά την 27η/26-9-2017 Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Τροπ. Τοποθ. 27η_26-09-2017.pdf)Τροπ. Τοποθ. 27η_26-09-2017.pdf 539 kB
Download this file (ΠΕ03 (26-9-2017).xlsx)ΠΕ03 (26-9-2017).xlsx 10 kB
Download this file (ΠΕ04 (26-9-2017).xlsx)ΠΕ04 (26-9-2017).xlsx 12 kB
Download this file (ΠΕ06 (26-9-2017).xlsx)ΠΕ06 (26-9-2017).xlsx 12 kB
Download this file (ΠΕ08 (26-9-2017).xlsx)ΠΕ08 (26-9-2017).xlsx 10 kB
Download this file (ΠΕ11 (26-9-2017).xlsx)ΠΕ11 (26-9-2017).xlsx 10 kB
Download this file (ΠΕ19-20 (26-9-2017).xlsx)ΠΕ19-20 (26-9-2017).xlsx 12 kB
Download this file (Τεχν. Ειδ. (26-9-2017).xlsx)Τεχν. Ειδ. (26-9-2017).xlsx 14 kB