Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοίνωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης υποβάλλει προς κύρωση, μετά την υπ’ αριθμ. 20η/24 – 07 – 2017 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιλογής Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης κατά την οποία εξετάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις, τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ανακ. Τελ. Εν. Αξιολ. Πίν. Δ_ντών Δ.Δ.Ε. Κοζ (60214653ΠΣ-ΘΞΧ-1).pdf)Ανακ. Τελ. Εν. Αξιολ. Πίν. Δ_ντών Δ.Δ.Ε. Κοζ (60214653ΠΣ-ΘΞΧ-1).pdf 311 kB