Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων όλων των τύπων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Προκηρύσσει

την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών όλων των τύπων των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με θητεία έως 31/7/2020 και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση (συνοδευτικό υπόδειγμα) που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας από την Πέμπτη 01 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Υπεύθυνη Δήλωση.docx)Υπεύθυνη Δήλωση.docx 25 kB
Download this file (Προκ. Διευθυντών Σ.Μ. - Δ.Δ.Ε. Κοζ. 2017 (73Χ44653ΠΣ-ΞΑ6).pdf)Προκ. Διευθυντών Σ.Μ. - Δ.Δ.Ε. Κοζ. 2017 (73Χ44653ΠΣ-ΞΑ6).pdf 261 kB
Download this file (Αίτηση έκδ. Π.Υ.Μ..docx)Αίτηση έκδ. Π.Υ.Μ..docx 13 kB
Download this file (Αίτ. Διευθυντών Σ.Μ. 2017.docx)Αίτ. Διευθυντών Σ.Μ. 2017.docx 36 kB
Download this file (Φ.361.22_23_91322_Ε3_31-5-2017, Διευκρ..pdf)Φ.361.22_23_91322_Ε3_31-5-2017, Διευκρ..pdf 540 kB
Download this file (Φ.361.22_21_90780_Ε3_31-5-2017, Υπουργ. Απόφ..pdf)Φ.361.22_21_90780_Ε3_31-5-2017, Υπουργ. Απόφ..pdf 623 kB
Download this file (Ν. 4473_2017 (Φ.Ε.Κ. 78).pdf)Ν. 4473_2017 (Φ.Ε.Κ. 78).pdf 196 kB