Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τοποθέτηση Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης – Αναμόρφωση Πίνακα Κενών και Πλεονασμάτων – Αναμόρφωση Πίνακα χαρακτηρισμού Ονομαστικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, μετά την υπ’ αριθμ. 13η/25 – 05 – 2017 Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης ανακοινώνει τις τοποθετήσεις σε κενές οργανικές θέσεις των Οργανικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις θεραπείας έως Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, αυτοπροσώπως, ή στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας 24610 47236 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων (Γραφείο 22) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Πίν. Ονομ. Χαρ. Υπερ. 2017 (25-5-2017).xlsx)Πίν. Ονομ. Χαρ. Υπερ. 2017 (25-5-2017).xlsx 36 kB
Download this file (Πίν. Κεν. - Πλεον. 2017 (25-5-2017-Μετά τις Τοποθ.).xlsx)Πίν. Κεν. - Πλεον. 2017 (25-5-2017-Μετά τις Τοποθ.).xlsx 37 kB
Download this file (Τοποθ. Υπεράρ. Εκπ. (25-5-2017).xlsx)Τοποθ. Υπεράρ. Εκπ. (25-5-2017).xlsx 40 kB
Download this file (Ανακ. Τοποθ. σε οργ. κενά (Υπερ.).pdf)Ανακ. Τοποθ. σε οργ. κενά (Υπερ.).pdf 535 kB