Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Χρονοδιάγραμμα Οργανικών Τοποθετήσεων 2017 - Πίνακες χαρακτηρισμού ονομαστικά των Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων του 2017, το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο θέτει το ως άνω 2 σχετικό και την υπ’ αριθμ. 12η/22 – 05 – 2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης ανακοινώνει τους Πίνακες χαρακτηρισμού ονομαστικά των Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών όλων των σχολικών μονάδων και αναμορφώνει τον Πίνακα Κενών και Πλεονασμάτων

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Αίτ. Τοποθ. από Υπερ..docx)Αίτ. Τοποθ. από Υπερ..docx 20 kB
Download this file (Πίν. Κεν. - Πλεον. 2017 (22-5-2017).xlsx)Πίν. Κεν. - Πλεον. 2017 (22-5-2017).xlsx 37 kB
Download this file (Πίν. Ονομ. Χαρ. Υπερ. 2017.xlsx)Πίν. Ονομ. Χαρ. Υπερ. 2017.xlsx 37 kB
Download this file (Χρονοδιάγραμμα Τοποθετήσεων 2017.pdf)Χρονοδιάγραμμα Τοποθετήσεων 2017.pdf 531 kB