Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Συμπλήρωση Αίτησης τοποθέτησης εκπαιδευτικών από απόσπαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης 156
Ανακοίνωση Πινάκων τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις των αιτούντων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση από διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και μετάθεση – Αναμόρφωση Πινάκων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 540
Οριστ. Τοπ. των Οργ. Υπερ. Εκπ. σε κενές οργ. θέσεις Σ.Μ. της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης – Οριστ. Πίν. Κενών και Πλεονασμάτων – Οριστ. Πίν. χαρακτ. Ονομ. Υπεράρ. Εκπαιδευτικών 208
Τοποθέτηση των Οργ. Υπερ. Εκπ. σε κενές οργ. θέσεις Σ.M. της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης – Αναμόρφωση Πίν. Κενών και Πλεον. – Αναμ. Πίν. χαρακτηρισμού Ονομ. Υπερ. Εκπαιδευτικών 172
Χρονοδιάγραμμα Τοποθετήσεων σε Οργανική θέση 2020 – Πίνακες χαρακτηρισμού ονομαστικά των Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 291
Ανακοίνωση του Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων – Κρίση και εξαίρεση οργανικής Υπεραριθμίας 273
Βαθμολογική Κατάταξη εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης βάσει των διατάξεων του Ν. 1566/1985 287
Επαναπροσδιορισμός ομάδων σχολείων και χαρακτηρισμός αυτών ως όμορων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης 245
Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής συνεδρίασης των συλλόγων διδασκόντων για τη διατύπωση πρότασης επιλογής Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 169
Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.11.5/9.522/02 – 09 – 2019 (ΩΥ6Χ4653ΠΣ-Ζ05) Απόφασης Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης 178

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 33 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σύνδεση