ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Αναβάθμιση γραμμής στο ΠΣΔ

Στην παρακάτω σελίδα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες αναβάθμισης της γραμμής του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) σε adsl έως και 24mbps. 

http://www.sch.gr/portal/js_peid/schoolServices/?schoolServices=http://www.sch.gr/sch-portlets/static/services/main.php?catId=7&action=controls.Maximize

Παρακαλούνται οι σχολικές και οι διοικητικές μονάδες να επικοινωνήσουν με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Ν. Κοζάνης στα τηλέφωνα 2461-3-51197 και 2461-3-51196.