ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Α) Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 727/08-03-2020 δημοσιεύτηκε: η αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.15956/08-03-2020 ΚΥΑ με θέμα: «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 09-03-2020 έως και 22-03-2020»

Β) Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 724/06-03-2020 δημοσιεύτηκε η αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.15911/06-03-2020 ΚΥΑ με θέμα: «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος».

Γ) Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 726/08-03-2020 δημοσιεύτηκε η αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.15954/08-03-2020 ΚΥΑ με θέμα: «Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.).»

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΕΞΕ - 34396 - 2020 - Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.)ΕΞΕ - 34396 - 2020 - Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 114 kB
Download this file (Δ1α_ΓΠ_οικ_15911_06_03_2020_β_ 724_ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.pdf)Δ1α_ΓΠ_οικ_15911_06_03_2020_β_ 724_ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.pdf 119 kB
Download this file (Δ1α_ΓΠΟΙΚ_15954_08_03_20_Β 726_ΣΥΝΕΔΡΙΑ.pdf)Δ1α_ΓΠΟΙΚ_15954_08_03_20_Β 726_ΣΥΝΕΔΡΙΑ.pdf 131 kB
Download this file (Δ1αΓΠ_οικ_15956_ΦΕΚ Β 727 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ.pdf)Δ1αΓΠ_οικ_15956_ΦΕΚ Β 727 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ.pdf 128 kB