ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πληροφορίες για Δημιουργία Ιστοσελίδων των Σχολείων

Τα σχολεία μπορούν να βρούν πληροφορίες για δημιουργία ιστοσελίδων στον ιστοχώρο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) στο http://www.sch.gr